ดูทั้งหมด

งานสโมสรนักขายเกรด A ครั้งที่ 2

zyprexa bivirkninger

zyprexa uden recept
งานสโมสรนักขายเกรด A ครั้งที่ 2 (VIP)
งานออกแบบมาเป็น Theme "ฮาวาย" อาหารเครื่องดื่ม ระดับโรงแรม 5 ดาว
ห้องพัก สุดเริ่ดหรู อลังการ กว่าเดิมภาพรวมของงานออกมาเป็นที่พอใจผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก
ทริปท่องเที่ยว สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ Siam Park City สามโมงเช้าถึงสามโมงเย็น
   และสุดท้าย อปช ครูกุ้ง ได้ให้โอวาสให้นักขายเกรด A ทุกท่านให้เราได้ฝึกฝน เรียนรู้และพัฒนาชั่วโมงบินเพื่อพัฒนาทีม ต่อไป
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒินักขายเกรด A ครั้งที่ 2  ทั้งหมด 27 คน ดังนี้
1.นางสาวภรณ์ทิพย์ พรหมมาศ(กานต์)  สาขานครศรีธรรมราช
2.นายอาทิตย์ สุรวิชัย(นาย)  สาขาศรีสะเกษ
3.นางสาวรจนา สิโนวัง(ตุ๊กตา)  สาขานครศรีธรรมราช
4.นายธนวัฒน์ เหมะมูล(คิว)  สาขานครสวรรค์
5.นางสาววัชราภรณ์ พลภักดี(มีน)  สาขากระบี่ + พังงา
6.นางสาวอภิวดี ใจงาม(จูน)  สาขาสุราษฎร์ธานี
7.นายสมเกียรติ สมคง(นก)  สาขาสงขลา
8.นางสาวผกามาศ พิเชียรโสภณ(อ้อ)  สาขานครศรีธรรมราช
9.นายบัญชา ศรีคูณ(แฟนต้า)  สาขาฟหนองคาย
10.นายกิตติศักดิ์ กุนาทน(ก้อง)  สาขานครสวรรค์
11.นางสาวแสงจันทร์ จาเพียราช(พุ่ม)  สาขาสกลนคร + นครพนม
12.นางสาวณัฐธินี แจ่มผล(นัท)  สาขาระยอง
13.นางสาวพรทิพย์ ถาวร(เปรี้ยว)  สาขานครศรีธรรมราช
14.นายก้องกิดากร เกตุเอี่ยม(เบส)  สาขาจันทบุรี
15.นางสาวสุชาดา ชาญกล้า(แตน)  สาขาบุรีรัมย์
16.นางสาววิลัยภรณ์ ไชยขาว(ชู)  สาขากระบี่ + พังงา
17.นายสุภัทรชัย พรมประศรี(โด่ง)  สาขานครราชสีมา
18.นายธนากร โพธิรังษี(ตั้ม)  สาขานครราชสีมา
19.นายสมยศ ยวงเงิน(ยศ)  สาขาตราด
20.นางสาวสุภาพร บุญสมบัติ(แนน)  สาขานครสวรรค์
21.นางสาวอรอุมา พังแพร่(อร)  สาขาพัทลุง
22.นางสาววราภรณ์ จอมคำ(แต้ว)  สาขานครราชสีมา
23.นางสาวพรพิมล คู่แก้ว(ปอ)  สาขาสกลนคร + นครพนม
24.นายวีระยุทธ สุริยศ(เบิร์ด)  สาขานครราชสีมา
25.นางสาวน้ำพี้ ศรีนารายณ์(ตุ๊บตั๊บ)  สาขานครปฐม + สมุทรสาคร
26.นางสุวิมล สมคง(มน)  สาขาสงขลา
27.นางสาวศุภานันท์ ถาคำ(วิ)  สาขาสุรินทร์
บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด Copyright ? 2012 by Siam Smile Broker (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.